Kategoriarkiv: Sverige

Uppdatering mötet 1 oktober – utredare Göran Lundahl medverkar

Utredaren i e-handelsutredningen, Göran Lundahl, medverkar på mötet 1 oktober kl. 18 i Riksdagshuset. Se också föregående inlägg om mötet.

Medverkanden är alltså:
Sven Andréasson, professor, alkoholläkare och ordförande i Alkoholpolitiskt Forum, inleder.
Hovrättslagman Göran Lundahl, som har varit särskild utredare, presenterar de förslag som avser marknadsföring av och e-handel med alkohol.
Chefsjuristen vid Systembolaget Malin Sandquist, expert i utredningen, kommenterar vissa av utredningens förslag.
Vi har också erbjudit företrädare för politiska partier att kommentera utredningens förslag.

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Möten, Näthandel med alkohol, Sverige

Internethandeln med alkohol – går den att kontrollera?

Välkomna till ett möte med information och samtal om en växande verksamhet och om svårigheter och möjligheter till kontroll för att behålla alkoholmonopolets effektivitet.

Regeringen beslöt den 10 maj 2012 att tillsätta en utredning om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker. Utredaren Göran Lundahl presenterade slutsatser och förslag den 9 juli – En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak, SOU 2013:50.

Men utredningen hanterar inte det huvudsakliga problemet – nämligen att privata företag säljer alkohol i Sverige som en förtäckt detaljhandel kombinerat med aggressiv marknad.

Är det möjligt att genomföra Alkohollagsutredningens förslag att förbjuda kommersiell förmedling av alkohol? Vad kan vi lära av hur frågan har hanterats i Finland och Norge?

Medverkanden
Sven Andréasson, professor, alkoholläkare och ordförande i Alkoholpolitiskt Forum, inleder.
Chefsjuristen vid Systembolaget Malin Sandquist har varit expert i utredningen och därmed följt arbetet från insidan.
Vi har också erbjudit företrädare för politiska partier att kommentera utredningens förslag.

Inbjudna är medlemmar i Alkoholpolitiskt Forum, företrädare för politiska partier, samt ett antal instanser som har fått utredningen på remiss.

Tid
Tisdagen den 1 oktober klockan 18.00 –20.00 ca.

Lokal
RÖ 2-10, Riksdagshuset Östra,
Riksgatan 2, Stockholm.

Anmälan krävs för alla som inte har sin verksamhet förlagd till riksdagen, via e-post eva@ekeroth.se eller sms 070-788 49 06.

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Möten, Näthandel med alkohol, Sverige

Pressmeddelande: Ingrip mot den aggressiva privata alkoholförsäljningen!

– Förslaget i dag från utredningen om e-handel med alkohol är ett kvitto på regeringens oförmåga att ta itu med det privata geschäft som håller på att växa fram för att sälja vin, sprit och starköl. Det säger Sven Andreasson, professor, alkoholläkare och ordförande i föreningen Alkoholpolitiskt Forum.

En EU-dom från 2007 säger att privatpersoner ska ha rätt att importera alkohol själva, inte att privata företag ska få sälja alkohol i Sverige som en förtäckt detaljhandel kombinerat med aggressiv marknadsföring. Tvärtom sa domstolen att Systembolagets ensamrätt till detaljhandel inte berörs av domen.

Finland och Norge har därför förtydligat sina regler för att skydda sina detaljhandelsmonopol genom att inskränka denna verksamhet till att gälla enbart privatpersoners egen alkoholimport och hindrat privata företag från att bedriva verksamhet i landet.

Den svenska regeringen däremot har genom sin passivitet låtit denna utveckling pågå.  Näthandeln med alkohol är än så länge ganska obetydlig. Men den växer stadigt och kan på sikt hota den svenska alkoholpolitiken och alkoholmonopolet med ökande alkoholskador som följd.  Utredningen säger sig dela denna problembeskrivning men anser att direktiven inte tillåter att man kommer med konkreta förslag. I stället föreslås en tillsyn, vilket får en kontraproduktiv effekt genom att verksamheten framstår som legitim.   Detta i kontrast till hur man alltså har gjort i Finland och Norge. Det är obegripligt att den svenska regeringen verkar välja att göra ingenting.

– Nu måste Sverige rensa upp i detta kommersiella träsk.  Det privata vinstintresset ska hållas kort inom alkoholområdet. Näthandel med alkohol ska bara omfatta privatpersoners personliga köp av alkohol från utlandet. Regeringen bör omedelbart genomföra Alkohollagsutredningens förslag att förbjuda kommersiell förmedling av alkohol, säger Sven Andreasson.

Ytterligare upplysningar:
Sven Andreasson, telefon: 070-164 35 05, mail: sven.andreasson@sll.se
Björn Rydberg, telefon 070-528 41 05, mail: bjornrydberg@comhem.se

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Näthandel med alkohol, Sverige

Kommersialismen kring alkoholen måste bort

Alkoholpolitiskt Forums ordförande Sven Andréasson skriver idag på DN Debatt om den tilltagande kommersialiseringen kring handeln med alkohol (http://www.dn.se/debatt/kommersialismen-kring-alkoholen-maste-bort/):

Regeringen saknar linje. Det finns stora brister i kontrollen av hur alkohol marknadsförs och säljs. Men varken regering eller myndigheter tar sitt ansvar för den tilltagande kommersialiseringen. Den utredning som i dag lämnas över till regeringen blir i stora stycken bara ett slag i luften.

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Näthandel med alkohol, Sverige

Ska internetspriten undergräva alkoholmonopolet?

Alkoholpolitiskt Forum arrangerade ett seminarium i Almedalen om handeln med internetsprit som hotar alkoholmonopolets ställning. En statlig utredning lägger idag ett förslag till kontroll av handeln, men huvudfrågan står kvar: Är handeln laglig?

Medverkande var Ida Otken Eriksson, advokat, Öbergs&Associés. Gabriel Romanus, moderator, Alkoholpolitiskt Forum och Linda Engström, förbundsordförande, UNF.
Ida Otken Erikssons presentation på seminariet finns tillgänglig här: Undergräver internetspriten alkoholmonopolet_Ida Otken_Alkoholpolitiskt forum 20130703

Lämna en kommentar

Under Näthandel med alkohol