Kategoriarkiv: Sverige

Ny dom förbjuder vinboxar i form av damväskor och sommarstugor

– Domen är välkommen och principiellt viktig. Marknadsföringen av alkohol har ökat kraftigt i Sverige, och har tagit sig nya former som står i strid med den svenska restriktiva alkoholpolitiken. Internationell forskning visar att alkoholreklam inte bara leder till att producenter tar marknadsandelar från varandra utan också till att den totala konsumtionen stiger, säger Sven Andréasson som är ordförande för Alkoholpolitiskt Forum. Läs mer här.

Lämna en kommentar

Under Sverige

”Skyddet av barn tappas bort i alkoholpolitiken”

Vilket parti kommer att låta alkoholpolitiken baseras på omsorg om barn och unga snarare än näringspolitiska ambitioner? Det frågar Sven Andréasson och Gunborg Brännström i en artikel på svd.se. Du kan läsa artikeln HÄR.

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Sverige

Debattinlägg om gårdsförsäljning

Sent om sider har DN.se tagit in Sven Andréassons replik på DN:s ledare om gårdsförsäljning. Du kan läsa Svens replik här.

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Sverige

Seminarium om aktuell svensk alkoholpolitik

Elisabet Aldenberg, ämnesråd på Socialdepartementets enhet för folkhälsa och sjukvård, redogör för vilka alkoholpolitiska frågor som är aktuella inom Regeringskansliet. Frågor och diskussion. Seminariet äger rum onsdagen den 6 december kl 18:00-19:30 på CAN, Klara Norra Kyrkogata 34, plan 4. Klicka här för mer information.

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Möten, Sverige

Frågor och svar om gårdsförsäljning

Alkoholpolitiskt Forum har givit ut en liten folder med frågor och svar om gårdsförsäljning. Ladda ner den här.

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Korta fakta och argument, Sverige

DN Debatt: ”Ingen enighet i alliansen om att säga ja till gårdsförsäljning”

Det har påståtts i media att allianspartierna skulle vara eniga om att lägga fram ett förslag om gårdsförsäljning av alkohol. Det är inte sant. Gårdsförsäljning skulle leda till att vårt monopol utmanades, och att Sverige riskera att tvingas avskaffa detaljhandelsmonopolet. Vilket skulle leda till kraftigt ökade alkoholskador, skriver Barbro Westerholm (L), med flera den 30 augusti.

Läs debattinlägget

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Sverige

”Regeringen blundar för alkoholens skadeverkningar”

Regeringen blundar för de oerhörda skador som alkoholen orsakar. Folkhälsomyndigheten verkar inte bry sig. Nu behövs en ny expertmyndighet som tar alkoholfrågan på allvar. Det skrev fyra riksdagsledamöter och Sven Andréasson på DN Debatt den 23 juli. Artikelförfattarna är alla medlemmar av Alkoholpolitiskt Forums styrelse. Du kan läsa artikeln genom att klicka HÄR.

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Sverige

”Regeringens förslag om att begränsa distanshandeln med alkohol är otillräckligt”

Läs uttalande av Alkoholpolitiskt forums ordförande Sven Andréasson >>

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Sverige

Angående privat införsel av alkohol

Till remissinstanserna och andra intresserade

Utredningen om e-handel med alkohol presenterades i somras (SOU 2014:58) och är nu ute på remiss. Där framgår att den privata alkoholförsäljningen på internet är ett allvarligt hot mot Systembolagets monopol och den svenska alkoholpolitiken.

En grundläggande princip i svensk alkoholpolitik är att begränsa det kommersiella vinstintresset. Detta är skälet för detaljhandels¬monopolet. Betänkandet beskriver förtjänstfullt denna bakgrund och pekar på den omfattande forskning som visar att statliga alkoholmonopol är effektiva för att begränsa alkoholkonsumtion och skador.

En stor grupp kommersiella aktörer utnyttjar en otydlig lagstiftning som inte hängt med när EU-domstolen avskaffade det svenska förbudet mot privatimport av alkohol. Detta är skadligt av två skäl. Om det i Sverige finns ett stort antal företag som bedriver detaljhandel med alkohol försvagas det EU-rättsliga motivet för Systembolagets monopol. Dessutom undergrävs legitimiteten för alkoholmonopolet när ett antal företag beskriver sig som konkurrenter till Systembolaget.

Många av utredningens förslag är välkomna och bör genomföras snarast. Det gäller särskilt förslaget om förbud mot kommersiellt främjande av privatimport. Ett liknande förslag framfördes av Alkohollagsutredningen redan 2009.

Men det stora problemet är utredningens förslag om att utländska säljare ska undantas från förbudet mot kommersiellt främjande. Detta förslag rycker undan grunden för de övriga positiva förslagen. Förslaget om utländska säljare möjliggör just de verksamheter som utredningens förslag i övrigt vill stoppa. Detta förslag kan också EU-rättsligt riskera den svenska alkoholpolitiska lagstiftningen. Utländska säljare bör därför också omfattas av främjandeförbudet på samma sätt som i spellagstiftningen.

Två promemorior som vi utarbetat inom Alkoholpolitiskt Forum kan laddas ner från länkarna nedan:
1. Kommentarer till betänkandet
2. En kort beskrivning av innehållet i betänkandet med en bakgrund till frågan

Vänliga hälsningar
Sven Andreasson, Ordförande för Alkoholpolitiskt Forum

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Näthandel med alkohol, Sverige

Möte om den nya Folkhälsomyndigheten: Hur kommer alkoholfrågorna att hanteras?

Tid: onsdag 12 februari, kl 18:00 – 20:00 ca

Plats: Folkhälsomyndigheten, Nobels väg 21 i Solna, Lokal Cerum

Medverkande: Johan Carlsson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten

Samtalsledare: Linda Engström, biträdande generalsekreterare IOGT-NTO

Vid årsskiftet slogs Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet samman till den nya Folkhälsomyndigheten, dit också delar av Socialstyrelsens hälsoskydd och folkhälsorapportering har överförts. Detta väcker frågor om hur alkoholfrågorna kommer hanteras på myndighetsnivå fortsättningsvis. Vi har bjudit in Johan Carlsson för att få svar på frågor om den nya myndighetens organisation, särskilt hur man kommer arbeta med alkoholområdet.

Information: Kjell-Ove Oscarsson, 070-594 68 44
Anmälan: till eva@ekeroth.se senast den 10 februari.

Lämna en kommentar

Under Möten, Sverige