Angående privat införsel av alkohol

Till remissinstanserna och andra intresserade

Utredningen om e-handel med alkohol presenterades i somras (SOU 2014:58) och är nu ute på remiss. Där framgår att den privata alkoholförsäljningen på internet är ett allvarligt hot mot Systembolagets monopol och den svenska alkoholpolitiken.

En grundläggande princip i svensk alkoholpolitik är att begränsa det kommersiella vinstintresset. Detta är skälet för detaljhandels¬monopolet. Betänkandet beskriver förtjänstfullt denna bakgrund och pekar på den omfattande forskning som visar att statliga alkoholmonopol är effektiva för att begränsa alkoholkonsumtion och skador.

En stor grupp kommersiella aktörer utnyttjar en otydlig lagstiftning som inte hängt med när EU-domstolen avskaffade det svenska förbudet mot privatimport av alkohol. Detta är skadligt av två skäl. Om det i Sverige finns ett stort antal företag som bedriver detaljhandel med alkohol försvagas det EU-rättsliga motivet för Systembolagets monopol. Dessutom undergrävs legitimiteten för alkoholmonopolet när ett antal företag beskriver sig som konkurrenter till Systembolaget.

Många av utredningens förslag är välkomna och bör genomföras snarast. Det gäller särskilt förslaget om förbud mot kommersiellt främjande av privatimport. Ett liknande förslag framfördes av Alkohollagsutredningen redan 2009.

Men det stora problemet är utredningens förslag om att utländska säljare ska undantas från förbudet mot kommersiellt främjande. Detta förslag rycker undan grunden för de övriga positiva förslagen. Förslaget om utländska säljare möjliggör just de verksamheter som utredningens förslag i övrigt vill stoppa. Detta förslag kan också EU-rättsligt riskera den svenska alkoholpolitiska lagstiftningen. Utländska säljare bör därför också omfattas av främjandeförbudet på samma sätt som i spellagstiftningen.

Två promemorior som vi utarbetat inom Alkoholpolitiskt Forum kan laddas ner från länkarna nedan:
1. Kommentarer till betänkandet
2. En kort beskrivning av innehållet i betänkandet med en bakgrund till frågan

Vänliga hälsningar
Sven Andreasson, Ordförande för Alkoholpolitiskt Forum

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Näthandel med alkohol, Sverige

Kommentarer inaktiverade.