Om e-handelsutredningen SOU 2013:50

Det har vuxit fram många företag i Sverige som i praktiken bedriver detaljhandel med alkohol trots att sådan bara får bedrivas av Systembolaget. De gör det med hänvisning till att de sysslar med e-handel på distans. Mycket av verksamheten görs i Sverige, beställning, betalning, transport, reklamationer och kundtjänst, liksom tilläggstjänster som rådgivning och provningar. E-handelsutredningens undersökning visar att bara en tredjedel av de svenskar som har anlitat företagen upplever att företagen är utländska. Antal företag som är registrerade hos Skatteverket har ökat från 21 år 2008 till 78 år 2012. Försäljningen har under samma tid mer än tiodubblats enligt inbetalningarna till Skatteverket.

Det stora problemet nu är inte hur mycket som säljs – även om detta kan bli ett problem på sikt – utan att verksamheten undergräver detaljhandelsmonopolet. Grundprincipen i svensk alkoholpolitik är att alkoholen medför så stora skador att marknadskrafterna med vinstintresse och konkurrens ska hållas borta från handeln med alkohol. Det är skälet till att Systembolaget finns. Det är mycket viktigt att behålla och skydda monopolet. När detaljhandelsmonopol har avskaffats i andra länder har konsumtionen ökat i genomsnitt med över 40 procent.

E-handlarna och deras svenska försäljningsverksamhet hotar att undergräva monopolet EU-rättsligt om inte den svenska lagstiftningen tydliggörs. Därtill undergrävs monopolet i allmänhetens ögon. Flera e-handlare beskriver sig själva som direkta konkurrenter till Systembolaget.

Utredningen
E-handelsutredningen konstaterar ovanstående, men fick inte i uppdrag att överväga om e-handlarnas verksamhet är laglig idag eller hur lagen kan förtydligas. Utredningen konstaterar att man inte kan utforma en tillsyn för en verksamhet som inte är laglig och att lagen idag är oklar. Utredningen konstaterar också och att en reglerad tillsyn kan ses som en legitimering av e-handlarnas verksamhet. Utredningen väljer ändå att föreslå en sådan, med hänvisning till att någon form av distanshandel kommer att tillåtas även i framtiden. Systembolagets chefsjurist, som var en av experterna i utredningen, menar att utredningen borde avstå från att lägga fram ett förslag om tillsyn eftersom oklarheten i lagstiftning först måste redas ut.

Vad måste göras?
EU-domstolens dom i Rosengren-målet, som är utgångspunkten till allt det här, sa att det svenska förbudet mot privatimport av alkohol stred mot EU-rätten, men att Sverige fortfarande har rätt att upprätthålla detaljhandelsmonopolet. Norge och Finland, som båda har alkoholmonopol och lyder under samma europeiska lagstiftning, har förtydligat sina lagar så att kommersiell alkoholförsäljning eller –förmedling inom landet till konsument inte är tillåten, samtidigt som privatpersoner har rätt att importera alkoholdrycker själva om alkoholskatten betalas.

Sverige bör omedelbart införa Alkohollagsutredningens (SOU 2009:22) förslag om förbud mot kommersiell förmedling av alkoholdrycker i Sverige. Förslaget har redan ställts av en statlig utredning och kan läggas fram i Riksdagen omedelbart för beslut.

Sen bör tillämpningsföreskrifter utformas liknande dem i Norge och Finland så att den tillåtna privatimporten inte bryter mot åldergränser och andra försäljningsregler.

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Näthandel med alkohol, Sverige

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s