Ingen bra idé med utökade öppettider på Systembolaget, replik GP debatt 30/12 2022

Forskning visar att ökad tillgänglighet till alkohol leder till ökad konsumtion som sin tur medför ökade skador för såväl konsumenterna som deras familjer och samhället i stort, skriver alkoholforskarna Peter Allebeck och Sven Andréasson på Göteborgs-Posten debatt den 30/12 i en replik på en debattartikel skriven av Benjamin Dousa och David Sundén. Dessa, som är verksamma vid Timbro, pläderar för längre öppethållande i Systembolagets butiker. De menar att denna ökade tillgänglighet till alkohol inte kommer att leda till ökad alkoholkonsumtion eller ökade alkoholskador.

Länk till debattartikeln finns här.

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Debatt, Forskning, Sverige

Kommentarer inaktiverade.