Alkohol som utvecklingshinder – referat från ett seminarium om alkoholindustrins roll i fattiga länder

Heineken in Africa, Oliver van Beenen

I oktober ordnade IOGT-NTO-rörelsen i samarbete med ForumCiv och Alkoholpolitiskt forum (AF) ett seminarium på temat ”Heineken in Africa”. Journalisten Olivier van Beenen har gett ut en bok med samma titel baserad på sex års undersökande journalistik.

Som alltid när det gäller alkoholindustrins roll i fattiga länder blir man skrämd av vilka metoder som används och hur stora pengasummor som är i omlopp för att få tillgång till marknader. Industrin erbjuder investeringar i form av inte bara fabriker och handel, utan också skolor. De arbetar i hög grad med lokala producenter: dels genom att köpa upp dem och möjliggöra ökad produktion och nya distributionskanaler, dels genom att utlokalisera sin egen produktion, och ge det holländska ölet lokala namn, etiketter, mm för att anpassa till lokala intressen.

Ett särskilt skrämmande fenomen som beskrivs är ”promotion girls”, eller ölflickor, det vill säga unga kvinnor/flickor som engageras för att bära plakat på märken eller servera i barer. Anmälningar om utnyttjande kom in och Heineken utfärdade ”Promotion Girls Policy: Selling Beer Safely”. Dokument finns från så sent som 2012 kring fenomenet, även om Heineken nu vill friskriva sig och menar att de inte kan kontrollera vad som sker ute i alla länder.

Företrädare för ForumCiv och AF fick möjlighet att kommentera efteråt. Jag tog upp en tråd utifrån samarbete mellan några svenska organisationer, bl.a. IOGT-NTO, Diakonia, och Svensk Volontärsamverkan (ForumCivs föregångare) på 80- och 90-talet som aktivt drev ett program kring ”Alkohol som utvecklingshinder”. Och jag mindes hur jag själv med stor skamsenhet såg en jätteannons för Absolut Vodka på ett torg i centrala Managua, och ännu mer frustrerad då jag såg ställningar med Absolut-flaskor bredvid kakor och godis i en matvaruaffär. Jag ser gärna att AF tar upp tråden igen. Alkoholpolitik kan inte bara ses i svenskt och Europeiskt perspektiv.

Peter Allebeck, ordförande Alkoholpolitiskt Forum

Länk till seminariet finns här.

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Globalt, Möten

Kommentarer inaktiverade.