Kategoriarkiv: Globalt

Alkohol som utvecklingshinder – referat från ett seminarium om alkoholindustrins roll i fattiga länder

Heineken in Africa, Oliver van Beenen

I oktober ordnade IOGT-NTO-rörelsen i samarbete med ForumCiv och Alkoholpolitiskt forum (AF) ett seminarium på temat ”Heineken in Africa”. Journalisten Olivier van Beenen har gett ut en bok med samma titel baserad på sex års undersökande journalistik.

Som alltid när det gäller alkoholindustrins roll i fattiga länder blir man skrämd av vilka metoder som används och hur stora pengasummor som är i omlopp för att få tillgång till marknader. Industrin erbjuder investeringar i form av inte bara fabriker och handel, utan också skolor. De arbetar i hög grad med lokala producenter: dels genom att köpa upp dem och möjliggöra ökad produktion och nya distributionskanaler, dels genom att utlokalisera sin egen produktion, och ge det holländska ölet lokala namn, etiketter, mm för att anpassa till lokala intressen.

Ett särskilt skrämmande fenomen som beskrivs är ”promotion girls”, eller ölflickor, det vill säga unga kvinnor/flickor som engageras för att bära plakat på märken eller servera i barer. Anmälningar om utnyttjande kom in och Heineken utfärdade ”Promotion Girls Policy: Selling Beer Safely”. Dokument finns från så sent som 2012 kring fenomenet, även om Heineken nu vill friskriva sig och menar att de inte kan kontrollera vad som sker ute i alla länder.

Företrädare för ForumCiv och AF fick möjlighet att kommentera efteråt. Jag tog upp en tråd utifrån samarbete mellan några svenska organisationer, bl.a. IOGT-NTO, Diakonia, och Svensk Volontärsamverkan (ForumCivs föregångare) på 80- och 90-talet som aktivt drev ett program kring ”Alkohol som utvecklingshinder”. Och jag mindes hur jag själv med stor skamsenhet såg en jätteannons för Absolut Vodka på ett torg i centrala Managua, och ännu mer frustrerad då jag såg ställningar med Absolut-flaskor bredvid kakor och godis i en matvaruaffär. Jag ser gärna att AF tar upp tråden igen. Alkoholpolitik kan inte bara ses i svenskt och Europeiskt perspektiv.

Peter Allebeck, ordförande Alkoholpolitiskt Forum

Länk till seminariet finns här.

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Globalt, Möten

Alkoholindustrins påverkan på politiken

Den 17 november 2021 arrangerade Alkoholpolitiskt forum ett seminarium om hur alkoholindustrin arbetar för att påverka politiken. Det finns numera en hel del forskning om alkoholindustrins påverkan på alkoholpolitiskt beslutsfattande runt om i världen. En av de internationella forskare som engagerat sig i frågan, Kypros Kypri, från the School of Medicine and Public Health vid University of Newcastle i Australien, inledde seminariet med att att presentera sin forskning. Sammanfattande bilder från hans presentation finns här.

Situationen i Sverige är mindre väl dokumenterad. Förra året gav IOGT-NTO ut rapporten Gårdsförsäljning – alkoholindustrins Trojanska häst. Den gräver djupare i konceptet gårdsförsäljning och förklarar vad gårdsförsäljning verkligen innebär, bortom pittoreska skenbilder, och kartlägger och förklarar varför några av Sveriges största alkoholföretag finansierat så omfattande kampanjer för förslaget. Emil Juslin, politisk sekreterare i EU-frågor på IOGT-NTO, redogjorde för arbetet med rapporten. Hans presentation finns här.

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Forskning, Globalt, Sverige

Global status report on alcohol and health 2018

Världshälsoorganisationen WHO har nyligen släppt sin globala alkoholrapport 2018. Det är en uppdatering av rapporten från 2014. Den innehåller mycket omfattande datainsamling  och analyser samt separata rapporter för alla medlemsländer. Där finns intressanta uppgifter om sjuklighet och dödlighet orsakad av alkohol, förekomst av skadligt bruk och beroende (nya uppgifter för Sverige). Och data om alkoholpolitiska åtgärder och utvecklingstrender. Även om vi i den så kallade västvärlden kommer att minska vår alkoholkonsumtion något de kommande åren, så kommer den globala alkoholkonsumtionen att öka som en konsekvens av ökad konsumtion i tillväxtländerna.

Här är en länk till rapporten.

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Forskning, Globalt, Korta fakta och argument

Stort bakslag för alkoholindustrin: Studie om positiva hälsoeffekter av alkohol stoppas i USA

Studien som påbörjats av den federala alkolforskningsmyndigheten i USA (NIAAA) har avbrutits på grund av omfattande kontakter med alkoholindustrin och för att den utformats för att passa industrin. Läs mer här.

Lämna en kommentar

Under Forskning, Globalt