Alkoholpolitiskt Forum är en förening för personer som vill främja debatt och opinionsbildning kring svensk och internationell alkoholpolitik. Föreningen står för en restriktiv alko­holpolitik. I föreningen samarbetar beslutsfattare, opinions­bildare och forskare för att minska alkoholskadorna, oavsett personlig inställ­ning till alkoholbruk och partipolitisk övertygelse.

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Panelsamtal om ANDT-strategin i Almedalen

Gunborg Brännström representerar Alkohololitiskt forum i ett panelsamtal i Almedalen. Samtalet heter ”ANDT-strategin – finns den?”. Bland de medverkande finns både politiker, myndighetsföreträdare och forskare.
Läs mer om evenemanget i Almedalskalendariet >>

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Referat från seminarium den 11 maj

Vad är förklaringen till att restriktioner accepteras i högre grad inom tobaksområdet än inom alkoholområdet? Vad kan vi som arbetar med alkoholprevention lära av arbetet på tobaksområdet? Det var temat för Alkoholpolitiskt forums möte den 11 maj. Professor Hans Gilljam inledde.

Läs referatet

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Debatt om regeringens ANDT-strategi vid årsmötet

Vad innehåller regeringens ANDT-strategi och vad innebär den konkret? Det debatterades på Alkoholpolitiskt Forums årsmöte den 6 april. Debatten inleddes av riksdagsledamoten Hans Hoff (S) som presenterade strategin. Läs referatet!

Lämna en kommentar

Filed under Alkoholpolitik

Sven Andreasson…

omvaldes som ordförande vid Alkoholpolitiskt Forums årsmöte den 6 april.
Här är hela styrelsen

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

ANDT-strategin en besvikelse!

Regeringens ANDT-strategi innehåller otillräckliga insatser på alkoholområdet. Inga insatser mot alkoholreklam eller för att förstärka alkoholpolitiken  i övrigt aviseras. Arbetet för att skydda barn och ungdomar nedprioriteras. Det skriver Gunborg Brännström, föreslagen till ledamot av Alkoholpolitiskt Forums styrelse, i en kommenterar.
Läs Kommentar till regeringens ANDT-strategi

Lämna en kommentar

Filed under Alkoholpolitik

PM om gårdsförsäljning

Det pågår en ganska intensiv lobbying för att gårdsförsäljning ska tillåtas. Det framställs som om detta bara är något trevligt och oskyldigt. Men faktum är att två statliga utredningar har visat att gårdsförsäljning av svensk alkohol skulle strida mot EU-rätten. Och att detta skulle hota Systembolagets monopol och därmed svensk alkoholpolitik. Vi har skrivit en utförlig PM om denna fråga.
Ladda ner PM

Lämna en kommentar

Filed under Alkoholpolitik, Korta fakta och argument