Kategoriarkiv: Uncategorized

Höstens möten

Programmet är ännu inte klart. Vi återkommer snarast möjligt om mötena i höst.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Fem frågor till Sven Andréasson

Ordförande i Alkoholpolitiskt forum sedan årsmötet 2013.

Hur kommer det sig att du tackade ja till att bli ordförande?

− Alkoholpolitiskt forum är en bra organisation som fyller en viktig roll. Jag var först lite tveksam till om jag verkligen skulle ha tid till detta, men det är en så rolig och viktig organisation att jobba i att det vägde över .

Varför är alkoholpolitik så viktigt för dig?

− Jag har varit socialmedicinare i hela mitt yrkesverksamma liv. Det har fått mig att inse att det är bäst att lägga kraften där den gör mest nytta. Politik är ett betydligt kraftfullare verktyg än det jag kan göra på jobbet. Vård och behandling är inte oviktigt, men vi tar hand om konsekvenserna av politiken och lappar ihop. Vill man verkligen påverka kostnader och lidande är det politik man ska ägna sig åt.

Kan en så liten organisation som Alkoholpolitiskt forum verkligen göra någon skillnad?

− Det tror jag absolut. Genom att samla olika grupper som forskare, beslutsfattare och mediefolk kan vi få genomslag.

Vilken är den viktigaste alkoholpolitiska frågan just nu?

− Skattefrågan. Vi släpar efter där med 20 – 30 år. Det finns ett uttalat mål från regeringen att höja alkoholskatten och ändå händer det inget. Alkohol har blivit relativt billigare under en allt för lång period. Sedan är det andra frågor som fått uppmärksamhet på senare tid, som internethandel och marknadsföring. De är också viktiga frågor, men ska man titta på vad som är effektivt så är det priset och sedan kommer ingenting och ingenting och ingenting. Därefter kommer monopolet. Det är de tillgänglighetsbegränsande åtgärderna som är effektivast. Långt efter kommer reklam och marknadsföring.

Vad kan alkoholpolitiskt forum göra?

− Jobba med opinionsbildning och se till att debatten hålls vid liv genom att skriva debattartiklar, anordna seminarier och uppvakta politiker. Vanligt lobbyarbete helt enkelt.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Alkoholpolitiskt forum

Vad är Alkoholpolitiskt Forum?

Alkoholpolitiskt Forum är en förening för personer som vill främja debatt och opinionsbildning kring svensk och internationell alkoholpolitik. Föreningen står för en restriktiv alko­holpolitik. I föreningen samarbetar beslutsfattare, opinions­bildare och forskare för att minska alkoholskadorna, oavsett personlig inställ­ning till alkoholbruk och partipolitisk övertygelse.

Vad gör Alkoholpolitiskt Forum?

Alkoholpolitiskt Forum ordnar seminarier och debatter i aktu­ella alkoholpolitiska frågor med experter och ans­variga politiker. I Alkoholpolitiskt Forum möter du de ledande svenska och internationella alkoholfor­skarna. Upprop och aktioner i aktuella alkoholpolitiska frågor är en arbetsmetod för att verka för en solidarisk och restriktiv  alkoholpolitik.

Alkoholpolitiskt Forum är medlem i Nordiskt alko­hol- och narkotikapolitiskt samarbete, NordAN, som arbetar för en solidarisk alkohol- och narkotikapolitik i Norden och Baltikum. Föreningen är också medlem i Cen­tralförbundet för alkohol- och narkotikaupplys­ning, CAN, som samlar merparten av det svenska organisationslivet som har ett engagemang i alko­hol- och andra drogfrågor.

Alkoholpolitiska teman

Det finns ett antal alkoholpolitiska frågor som kräver en fortgående bevakning. Det gäller reglerna för införsel av alkoholdrycker, alkoholbeskattningen, reklam- och marknadsföring, alkoholmonopolets bevarande och alkoholpolitiken inom EU och WHO.

Vidare finns anledning att tro att den internationella alkoholindustrin kommer att bli allt mer intresserad av den svenska marknaden. De kommersiella krafterna har blivit starkare. Vi hoppas att många vill dela engagemanget och arbetet för en solidarisk och restriktiv alkoholpolitik och vi gör det också med ett internationellt perspektiv. Många andra länder följer med intresse de svenska ansträngningarna att bevara en restriktiv alkoholpolitik.

 

Lämna en kommentar

Under Uncategorized