Kategoriarkiv: Möten

Seminarium och årsmöte

Hur påverkas foster/barn till föräldrar som dricker alkohol – under graviditeten och uppväxten? Seminarium och därefter årsmöte i Alkoholpolitiskt Forum. Tid: Onsdag 21 mars kl 18.  Plats: Mittpolen, Riksdagshuset. Obligatorisk anmälan. Läs mer här.

Lämna en kommentar

Under Möten

Seminarium om alkohol och våld den 14 februari

Våld orsakar höga kostnader för samhället och stort lidande för individen, både fysiskt och psykiskt. Alkohol är en viktig faktor som bidrar till våldsamt beteende. Sven Andréasson presenterar en forskningsrapport som tagits fram av en grupp internationella alkoholforskare . Rapporten belyser olika typer av våld, hur alkoholen påverkar vårt beteende och hur våld påverkar vår hälsa på kort och lång sikt. Den presenterar också alkoholpolitiska åtgärder anpassade till Sverige och de nordiska länderna. Rapporten finns här.

Tid: Onsdag den 14 februari, kl 18:00–19:30 ca.
Plats: STAD, Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, plan 6.
Medverkande: Sven Andréasson, Karolinska institutet och Riddargatan 1 och Johanna Gripenberg, Karolinska institutet och STAD, Stockholm förebygger Alkohol och Drogproblem
Anmälan: Obligatorisk anmälan till eva@ekeroth.se senast den 12 februari 2018
Information: Kjell-Ove Oscarsson 070-594 68 44

 

Lämna en kommentar

Under Forskning, Möten

Seminarium om aktuell svensk alkoholpolitik

Elisabet Aldenberg, ämnesråd på Socialdepartementets enhet för folkhälsa och sjukvård, redogör för vilka alkoholpolitiska frågor som är aktuella inom Regeringskansliet. Frågor och diskussion. Seminariet äger rum onsdagen den 6 december kl 18:00-19:30 på CAN, Klara Norra Kyrkogata 34, plan 4. Klicka här för mer information.

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Möten, Sverige

Alkohol och cancer

Det var temat för ett möte som Alkoholpolitiskt Forum nyligen ordnade i samarbete med Läkarsällskapet. Alkoholforskarna Tim Stockwell, Kanada och Tanya Chikritrzhs, Australien medverkade.

Du kan ta del av mötet här.

Lämna en kommentar

Under Forskning, Möten

Alkohol och cancer

Ny internationell rapport om alkohol och cancer  presenteras på vårt möte torsdagen den 8 december klockan 18 på Läkarsällskapet.
Läs mer här >>

Lämna en kommentar

Under Möten

Möte om den nya Folkhälsomyndigheten: Hur kommer alkoholfrågorna att hanteras?

Tid: onsdag 12 februari, kl 18:00 – 20:00 ca

Plats: Folkhälsomyndigheten, Nobels väg 21 i Solna, Lokal Cerum

Medverkande: Johan Carlsson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten

Samtalsledare: Linda Engström, biträdande generalsekreterare IOGT-NTO

Vid årsskiftet slogs Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet samman till den nya Folkhälsomyndigheten, dit också delar av Socialstyrelsens hälsoskydd och folkhälsorapportering har överförts. Detta väcker frågor om hur alkoholfrågorna kommer hanteras på myndighetsnivå fortsättningsvis. Vi har bjudit in Johan Carlsson för att få svar på frågor om den nya myndighetens organisation, särskilt hur man kommer arbeta med alkoholområdet.

Information: Kjell-Ove Oscarsson, 070-594 68 44
Anmälan: till eva@ekeroth.se senast den 10 februari.

Lämna en kommentar

Under Möten, Sverige

Alkoholpolitiskt Forum inbjuder till möte: Är ANDT-prevention effektiv?

Motstridiga besked från forskningen: Vilka slutsatser ska praktiker och beslutsfattare dra?

Välkomna till ett seminarium där vi kommer att diskutera forskningsläget inom ANDT-området och hur den ska omsättas i praktiskt preventionsarbete, lokalt och nationellt.

Tid: Tisdag den 26 november 2013 kl 18.00-20.00

Lokal: Riddargatan 1

Anmälan: senast 22 november till eva@ekeroth.se eller 070-788 49 06.

Några av de frågor som kommer att diskuteras: För vilka insatser finns det tillräckligt vetenskapligt stöd? Vilka insatser kan rekommenderas innan det vetenskapliga stödet föreligger? Hur ska myndigheter och praktiker hantera nya besked från forskare som ifrågasätter etablerad verksamhet?

Diskussionen kommer att utgå från exempel på olika preventiva program både på samhälls- och gruppnivå.

Medverkande:

  • Sven Andréasson, professor, alkoholläkare och ordförande i Alkoholpolitiskt Forum,
  • Karin Hägglund, folkhälsoplanerare, förebyggande arbete barn och unga, Sundbybergs stad,
  • Lena Kanström, 1:e vice ordförande, Social- och äldrenämnden, Upplands-Väsby,
  • Fredrik Strandell, Trygghetssamordnare, Vallentuna.
  • Karin Guldbrandsson, Karolinska institutet

Inbjudna är medlemmar i Alkoholpolitiskt forum, företrädare för politiska partier, lokala drogsamordnare och andra intresserade.

Välkommen!

Lämna en kommentar

Under Forskning, Möten

Uppdatering mötet 1 oktober – utredare Göran Lundahl medverkar

Utredaren i e-handelsutredningen, Göran Lundahl, medverkar på mötet 1 oktober kl. 18 i Riksdagshuset. Se också föregående inlägg om mötet.

Medverkanden är alltså:
Sven Andréasson, professor, alkoholläkare och ordförande i Alkoholpolitiskt Forum, inleder.
Hovrättslagman Göran Lundahl, som har varit särskild utredare, presenterar de förslag som avser marknadsföring av och e-handel med alkohol.
Chefsjuristen vid Systembolaget Malin Sandquist, expert i utredningen, kommenterar vissa av utredningens förslag.
Vi har också erbjudit företrädare för politiska partier att kommentera utredningens förslag.

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Möten, Näthandel med alkohol, Sverige

Internethandeln med alkohol – går den att kontrollera?

Välkomna till ett möte med information och samtal om en växande verksamhet och om svårigheter och möjligheter till kontroll för att behålla alkoholmonopolets effektivitet.

Regeringen beslöt den 10 maj 2012 att tillsätta en utredning om tillsyn av marknadsföring och e-handel med alkoholdrycker. Utredaren Göran Lundahl presenterade slutsatser och förslag den 9 juli – En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak, SOU 2013:50.

Men utredningen hanterar inte det huvudsakliga problemet – nämligen att privata företag säljer alkohol i Sverige som en förtäckt detaljhandel kombinerat med aggressiv marknad.

Är det möjligt att genomföra Alkohollagsutredningens förslag att förbjuda kommersiell förmedling av alkohol? Vad kan vi lära av hur frågan har hanterats i Finland och Norge?

Medverkanden
Sven Andréasson, professor, alkoholläkare och ordförande i Alkoholpolitiskt Forum, inleder.
Chefsjuristen vid Systembolaget Malin Sandquist har varit expert i utredningen och därmed följt arbetet från insidan.
Vi har också erbjudit företrädare för politiska partier att kommentera utredningens förslag.

Inbjudna är medlemmar i Alkoholpolitiskt Forum, företrädare för politiska partier, samt ett antal instanser som har fått utredningen på remiss.

Tid
Tisdagen den 1 oktober klockan 18.00 –20.00 ca.

Lokal
RÖ 2-10, Riksdagshuset Östra,
Riksgatan 2, Stockholm.

Anmälan krävs för alla som inte har sin verksamhet förlagd till riksdagen, via e-post eva@ekeroth.se eller sms 070-788 49 06.

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik, Möten, Näthandel med alkohol, Sverige