Alkoholpolitiskt forums remissvar gällande förslag om gårdsförsäljning av alkoholdrycker

Sammanfattning

Alkoholpolitiskt forum anser att förslaget att tillåta småskalig försäljning av alkoholdrycker, s.k. gårdsförsäljning, innebär ett avsteg från Sveriges restriktiva linje rörande detaljhandel med alkoholdrycker. Förslaget riskerar att utmana Sveriges hittills lyckosamma balansering av EU-rätten så att detaljhandelsmonopolet inte kan upprätthållas. På sikt innebär det risk för ökad konsumtion och ökade skadeverkningar. Alkoholpoliskt forum avstyrker därför utredningens förslag.

Länk till remissvaret i sin helhet finns här.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Kommentarer inaktiverade.