ANDT-strategin en besvikelse!

Regeringens ANDT-strategi innehåller otillräckliga insatser på alkoholområdet. Inga insatser mot alkoholreklam eller för att förstärka alkoholpolitiken  i övrigt aviseras. Arbetet för att skydda barn och ungdomar nedprioriteras. Det skriver Gunborg Brännström, föreslagen till ledamot av Alkoholpolitiskt Forums styrelse, i en kommenterar.
Läs Kommentar till regeringens ANDT-strategi

Lämna en kommentar

Under Alkoholpolitik

Kommentarer inaktiverade.